Мне было скучно на работе, поэтому я привязал воздушный шар веревкой

което беше толкова дълго, че трябваше да добавя още балони, за да компенсира теглото си

Leave your vote

150 точек
За Против

Всего голосов: 0

За: 0

За в процентах: 0.000000%

Против: 0

Против в процентах: 0.000000%

(Visited 25 times, 1 visits today)